Sertifikaatit

Vastuullisuuden PUOLESTA

Keittiömaailma on vahvasti sitoutunut noudattamaan vastuullisuuden periaatteita. Tästä kertovat Novart Oy:lle myönnetyt ja käytössä olevat sertifikaatit: FI-tuotesertifikaatti ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardi. Kansainvälisesti tunnustettu sertifiointi- ja laaduntarkastus-organisaatio Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt kaikille Novart Oy:n valmistamille tuotteille FI-tuotesertifikaatin. Tuotesertifikaatti on puolueeton todistus siitä, että tuote täyttää kaikki standardin mukaiset vaatimukset. ISO 14001 on puolestaan maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli. Ympäristöjärjestelmässä organisaatio mm. sitoutuu ympäristönsuojelun tasonsa jatkuvaan parantamiseen, tunnistaa toimintansa ympäristövaikutukset, selvittää lakisääteiset velvoitteensa ja huolehtii niiden täyttämisestä sekä asettaa ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.

Järjestelmällinen ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyö on oleellinen osa tuotantoprosessiamme. Ylläpidämme yrityskulttuuria, jossa jokainen pyrkii omalla työllään siihen, ettei tuotannossa sattuisi ainuttakaan tapaturmaa. Huomioimme ympäristön sekä työterveyden ja -turvallisuuden kaikessa toiminnassamme. Osoituksena turvallisuustyömme laadusta meillä on myös ISO 45001 sertifikaatti.

AVAINLIPPU-MERKKI

Avainlippu on rekisteröity yhteisömerkki. Merkki kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

RAKENNUSMATERIAALIEN PÄÄSTÖLUOKITUS M1

M1 merkki kertoo materiaalin vähäpäästöisyydestä. Rakentamisessa sisäilman laatua varmistetaan muun muassa käyttämällä M1-luokilteltuja materiaaleja. Novart Oy halusi selvittää omien tuotteidensa päästöt. Päästöjä testattiin ns. kammiotestauksella, jossa mitataan tuotteesta haihtuvat yhdisteet ja niiden pitoisuudet: orgaaniset haihtuvat yhdisteet VOC/TVOC, ammoniakki ja formaldehydi. Lisäksi M1-luokitusta varten tehdään ns. aistinvarainen arviointi, jolla varmistetaan, ettei tuotteesta aiheudu huoneilmaan esim. pahaa hajua. M1 mittaukset* suoritti VTT Expert Services Oy, joka on rakennustietosäätiön hyväksymä testauslaboratorio, ja tekee akkreditoidusti kaikki M1-luokitukseen tarvittavat testaukset. Lue lisää M1-luokituksesta >>

MELAMIINI, MIKROLAMINAATTI JA LAMINAATTI OVAT VÄHÄPÄÄSTÖISIÄ VAIHTOEHTOJA

Testatuista tuotteista osa oli todella vähäpäästöisiä ja ne alittivat myös M1-luokituksen vaatimukset selvästi: melamiini-, mikrolaminaatti- ja taivelaminaattiovet sekä sisälistaovet (laminaatti/lakattu tammilista). Lisäksi kokonaisena testattu keittiökaapisto oli vähäpäästöinen ja alitti M1-vaatimukset (ovina valkoinen taivelaminaattiovi).
*Testausselosteet: Nro VTT-S-08930-13, VTT-S-01251-14/1 ja VTT-S-09003-13