Keittiöremontti putkiremontin yhteydessä

Keittiö mukaan jo putkiremontin

hankesuunnitteluvaiheessa

Putkiremontti mielletään usein ikäväksi ja paljon rahaa vieväksi projektiksi mistä ei kuitenkaan jää käteen mitään suurempaa näkyvää. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Putkiremontista saa helposti kiinnostavan ja mukavankin projektin, kun samalla uusii myös keittiön. Uuden keittiön hankinta ja suunnittelu herättää myös helposti osakkaiden kiinnostuksen ja parhaassa tapauksessa tämä vaikuttaa positiivisesti osakkaiden remonttiin suhtautumiseen.

Osakkaat mukaan hankesuunnitteluvaiheessa

Putkiremontista puhutaan ensimmäisen kerran hallituksen kokouksessa. Jo tässä vaiheessa keittiön uusimismahdollisuus samanaikaisesti on hyvä tuoda esiin ja näin hallituksen jäsenet tiedostavat keittiösaneerauksen vaihtoehdon. Kun hallitus on päättänyt tulevasta putkiremontista, pidetään infotilaisuus ja siellä annetaan alustava kuvaus hankkeesta ja sen eri vaihtoehdoista. Taloyhtiölle remontin onnistumisen kannalta olennainen osakkaiden sitouttaminen projektiin on alkanut. Tämän jälkeen yhtiökokouksessa päätetään hankkeen laajuus ja laatutaso. Kun asunto-osakeyhtiö on mukana jo hankesuunnitteluvaiheessa, tietää se tällöin paremmin mitä tullaan tekemään myös osakkeenomistajien taholta ja osaa paremmin valmistautua ja varustautua koko korjaushankkeeseen. Putkiremontti mielletään usein ikäväksi ja paljon rahaa vieväksi projektiksi mistä ei kuitenkaan jää käteen mitään suurempaa näkyvää. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Putkiremontista saa helposti kiinnostavan ja mukavankin projektin, kun samalla uusii myös keittiön. Uuden keittiön hankinta ja suunnittelu herättää myös helposti osakkaiden kiinnostuksen ja parhaassa tapauksessa tämä vaikuttaa positiivisesti osakkaiden remonttiin suhtautumiseen. Keittiö mukaan jo putkiremontin hankesuunnitteluvaiheessa

Edut osakkeenomistajalle, kun keittiöremontti tehdään putkiremontin yhteydessä

Konseptin perustelu hankeosapuolille on oleellinen osa projektia. Putkiremontin yhteydessä osakas saa mahdollisuuden uuteen keittiöön samoilla pölyillä ammattimaisen projektimyynnin hoitamana. Osakkaille tarjotaan suunnitteluvaiheessa taloyhtiön hyväksymää palvelua, jolloin yhteistyö keittiötoimittajan ja urakoitsijan välillä on mutkatonta. Keittiösuunnittelun alussa asiakkaan luokse jalkaudutaan mittauskäynnillä. Osakkailla on myös mahdollisuus erilliseen rahoitukseen.

Samaan aikaan tehty keittiöremontti säästää putkiremontin jälkeen tehtävältä uudelta erilliseltä remontilta. Vanha keittiö on kuitenkin purettava ainakin osittain remontin tieltä, joten on kannattavaa tehdä keittiöremontti putkiremontin yhteydessä. Kun koko keittiöremontti on ammattilaisen toimesta suunniteltu alusta loppuun, jää kalusteiden tilaus sekä tarvittaessa myös sähkö- ja putkitöiden tilaus ja aikataulutus ammattilaiselle. Myös rahaa säästyy huomattavia summia, koska vanhojen kalusteiden uudelleenasennus ei aina onnistu ehjänä ja siistinä. Asennus maksaa joka tapauksessa, joten on järkevämpää asentaa aikansa eläneiden kaapistojen tilalle kokonaan uudet.

Vanhan yksivaihelieden vaihtaminen kolmivaiheiseen on myös merkittävä uudistus, minkä remontin yhteydessä pystyy tekemään vaivattomasti ja tämä usein yhdistetäänkin projektiin. Tämä on esimerkki siitä, että joskus pienilläkin toimenpiteillä voidaan lisätä asuin- ja käyttömukavuutta.

Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän edut

Myös hallituksen jäsenille on etua putkiremontin yhteydessä tehtävästä keittiön uudistuksesta. Uudistettu keittiö tuottaa huomattavaa lisäarvoa asunnolle. Uusi keittiö vastaa nykyajan tarpeisiin ja käyttäjän vaatimuksiin. Keittiön hankintaa helpottaa keittiötoimittajalta saatava veloitukseton suunnittelupalvelu ja dokumentit sitoumuksetta.

Isännöitsijä hyötyy myös putki- ja keittiöremontin yhdistämisestä. Projektien yhdistäminen helpottaa isännöitsijän työtä, sillä kaikki keittiöt remontoidaan samanaikaisesti muun remontin kanssa. Organisaatio on tällöin jo olemassa ja projekti on ammattimaisesti koordinoitu. Korotettu vakuutus on myös olemassa.

Keittiötoimittajan kytkeytyminen suunnitteluorganisaatioon

Keittiösuunnittelija on hyvä saada jo projektin alkuvaiheessa osaksi suunnitteluryhmää. Tämä vaatii keittiötoimittajalta proaktiivista otetta. Näin keittiösuunnittelijalla on jo hyvissä ajoin tietoisuus valituista suunnitteluratkaisuista, talotekniikka ja reitityksestä.

Keittiötoimittaja kokoaa osakaskyselyn pohjalta tiedot sekä kiintokalusteiden että kodinkoneiden uusintatarpeista. Keittiösuunnittelu ei kuulu muiden toimijoiden toimeksiantoon, joten se jäisi osakkaan vastuulle. Loppuasiakkaalle tulee selvää lisäarvoa keittiösuunnittelijasta hankkeessa.

Suunnitteluvaiheessa lyödään noin 90 % kustannuksista lukkoon. Toteutusvaiheessa on vaikea enää vaikuttaa suunnitelmiin. Tämänkin takia on erittäin tärkeää ja käytännöllistä, että keittiö otetaan mukaan jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Keittiöiden mittaaminen uusia kalusteita varten

Keittiöiden mittaukset voidaan toteuttaa jo ennen hankesuunnittelua inventointimittauksen yhteydessä. Hankesuunnitteluvaiheessa mittaus voidaan toteuttaa vaiheen alussa suunnittelijoiden tutustumiskierroksen yhteydessä. Mikäli mittaus tehdään erillisenä käyntinä, on tärkeä muistaa ennakkotiedotus

Hankkeen vaiheiden esittely infotilaisuudessa

Infotilaisuudessa esitetään alustava kuvaus keittiönsaneerausprosessista ja keittiövaihtoehdoista. Infotilaisuudessa ei vielä kuitenkaan myydä keittiötä eikä korjaushankkeen hintaa vielä tiedetä. Remontin onnistumisen vuoksi taloyhtiölle on ensiarvoisen tärkeää sitouttaa osakkaat hankkeeseen jo hankesuunnitteluvaiheessa. Näin toimimalla osakkaat sisäistävät putkiremontin olevan tulossa ja osaavat varautua hankkeeseen. Nyt osakkaat tietävät miten remontti vaikuttaa heidän arkeensa. Infotilaisuus onkin yksi tärkeä osa osakkaan sitouttamista hankkeeseen.

Valmis keittiö

Osakkaan vaihtoehdot keittiöremontille

1. Keittiöremontin yhdistäminen taloyhtiön putkiurakkaan

Putkiremontin yhteydessä keittiökaapit ovat pahasti tiellä ja ne joudutaan monesti irrottamaan. Jos keittiökaapit sattuvat olemaan jo aikansa eläneet, kannattaa kalusteiden uusimista harkita kokonaisuudessaan putkiremontin yhteydessä. Osakkaan kannattaa jo hyvissä ajoin kertoa kiinnostuksestaan uusia keittiö. Tällöin osakas pystyy itse vaikuttamaan siihen, että keittiön uusiminen sisällytetään urakkaan. 

Mikäli keittiökaappien uusiminen ei kuitenkaan sisälly taloyhtiön remonttiin tai osakas ei halua ehdotettua keittiökokonaisuutta, voi osakas hoitaa keittiöremontin omana työnään ja omalla kustannuksella vaikkapa kalustevalmistajan kanssa.

2. Omat remontit urakan aikana

Osakkaat voivat yleensä tehdä taloyhtiön remontin yhteydessä omia pienempiä remontteja. 

Pääurakoitsijan kanssa on kuitenkin sovittava osakkaan omien remonttien tekemisestä. Osakkaan omat remontit eivät saa haitata taloyhtiön pääurakkaa. Osakkaalla on lisäksi asunto- osakeyhtiölain mukaan velvollisuus ilmoittaa isännöinnille tai hallitukselle tietyistä huoneiston muutostöistä. 

Kannattaa myös muistaa, että toisin kuin putkiremonteissa, asennus- ja remonttityöstä saa verotukseen kotitalousvähennyksen, jopa 4800 €.