takuu

Novart tarjoaa kalusteilleen kattavan ja selkeän takuukäytännön.

 • Vastaamme tuotteestamme materiaali- ja valmistusvirheiden osalta yleisten, toimialaa määrittelevien Rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan sopimusehtojen mukaisesti.

 • Myönnämme lisäksi 5 vuoden toimivuustakuun kaikille koti- ja asumiskäytössä oleville kalusteille ja niiden osille edellyttäen, että niitä on käytetty ja huollettu asianmukaisesti.

 • Oheistuotteille sovelletaan ko. valmistajan määrittelemää merkkikohtaista takuuta. Esimerkiksi saranoiden takuu on 25 vuotta.

Takuun voimassaolon edellytykset:

 • Virheilmoituksen yhteydessä on pystyttävä todistamaan kalusteiden valmistaja ja toimitusajankohta asiakirjoin tai muulla luotettavalla selvityksellä. Takuu siirtyy asunnon omistajuuden mukana.

 • Kalusteiden säilytys, varastointi, asennus, päivittäinen hoito ja huolto ovat tapahtuneet Novart Oy:n erillisen asennus-, hoito-, huolto- ja käyttöohjeen mukaan huolellisuutta noudattaen.

 • Kalusteita on käytetty normaaleissa koti- ja asumisolosuhteissa.

 • Kalusteita ei ole kuormitettu tai käytetty normaalista poikkeavasti.

 • Takuun piiriin kuuluvasta virheestä on ilmoitettu kahden (2) kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta tai kun sen havaitseminen olisi täytynyt selkein perustein tapahtua.

Takuu ei pidä sisällään:

 • Normaalia kulumista

 • Vaurioita, jotka ovat aiheutuneet sellaisesta käytöstä tai asennuksesta, joka poikkeaa kalusteille normaalista ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä tai asennuksesta.

 • Normaaleja värimuutoksia, esimerkiksi ajan tuomaa patinaa.

 • Vaurioita, jotka johtuvat kalusteisiin yhdistetystä, liitetystä tai upotetusta kodinkoneesta tai muusta laitteesta (liiallinen kuumuus, kosteus, riittämätön tuuletus tms.).

 • Välillisiä vahinkoja, esimerkiksi tulipalo tai muut vaurioita aiheuttavat tapahtumat.

 • Muita kuin Novart Oy:n vastaamasta asennuksesta johtuvia vaurioita.