Vastuullisuus

Vastuullisuuden huomiointi on meille Keittiömaailmassa erittäin tärkeää. Työssämme haluamme myötävaikuttaa ihmisten ja ympäristön kestävämpään tulevaisuuteen niin suunnittelun ja materiaalivalinnan kuin valmistusmenetelmien ja kuljetuksen suhteen. Teemme paljon töitä, jotta toimittamamme keittiöt ja kalusteet täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset sekä ottavat huomioon ympäristöön liittyvät asiat. Vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että voit toimia vastuullisesti keittiössäsi; kehitämmekin avuksesi tuotteita, jotka mm. helpottavat jätteiden lajittelua ja vähentävät ruokahävikkiä.

Kestävän kehityksen työmme sekä fokus

Vastuullisuus on meille ennen kaikkea konkreettisia tekoja läpi koko toimintamme arvoketjun aina tuotesuunnittelusta kestävämpään arkeen keittiössä. Haluamme myötävaikuttaa kestävään tulevaisuuteen auttamalla myös asiakkaitamme elämään kestävämpää elämää keittiössä. Lisäksi haluamme minimoida tuotteidemme ja prosessiemme haitat ihmisille ja tälle planeetalle. Toimimme vastuullisesti niin suunnittelussa, kehittämisessä ja valmistamisessa kuin toimittajien ja muiden sidosryhmien sitouttamisessa. Tavoitteenamme on parantaa jatkuvasti sekä tuotteidemme että liiketoimintamme vastuullisuustyötä. Tärkeimmät vastuullisuuskysymykset tunnistetaan sidosryhmiemme kanssa käydyn vuoropuhelun avulla. Nämä painopistealueet asettavat tulevaisuuden työmme prioriteetit:

Kestävät materiaalivalinnat - Materiaalit lähteistä, joilla on rajoitettu vaikutus ihmisiin ja ympäristöön.

Tuotevastuu - Tuoteturvallisuus ja tuotekehitys, jossa otetaan huomioon ihmiset ja ympäristö sekä läpinäkyvä tuotespesifikaatio.

Vastuullinen hankinta - Toimittajien valinta, seuranta ja arviointi ihmisoikeuksien, ympäristön ja liiketoiminnan etiikan kunnioittamiseksi.

Työolot, terveys ja turvallisuus - Turvalliset ja oikeudenmukaiset työpaikat, joissa edistetään ihmisoikeuksien, yksilön ja monimuotoisuuden kunnioittamista.

Vähentyneet ilmastovaikutukset ja kestävä luonnonvarojen käyttö - Vähentyneet ilmastovaikutukset elinkaaressa, resurssien tehokas käyttö, kierrätys ja jätehuolto.

Liiketoiminnan etiikka ja korruption torjunta - Työtavat ja lähestymistavat lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi, avoimuuden edistämiseksi ja hyvän liiketoiminnan etiikan varmistamiseksi arvoketjussa.

Keittiömaailma on osa Nobia-konsernia. Lue lisää vastuullisuudesta ja Nobian vastuullisuustyöstä.

Sammal moss